I likhet med mine medstudenter så er jeg kommet godt i gang med faget digital markedsføring. Dette blir nå mitt tredje blogg innlegg og jeg kommer til å ta for meg det temaet fra forelesning nummer tre som jeg fant mest interessant. Vår dyktige foreleser Arne Krokan tok for seg mange spennende og nokså kompliserte temaer i løpet av forelesningen, men det temaet som fanget min oppmerksomhet mest var nemlig kunstig intelligens.

Hva er kunstig intelligens?

Ifølge Store norske leksikon så defineres kunstig intelligens som: “En informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsynelatende framstår som intelligent.» Menneskeheten har utviklet teknologien såpass mye at man i mange tilfeller ikke lengre trenger å programmere roboter til å eksempelvis utføre forskjellige oppgaver. Fordi de lærer på egenhånd med å observere metoder og fremgangsmåter fra oss mennesker, dette ble nevnt i forelesningen vår: “Robots are learning complex tasks just by watching humans do them”. Kunstig intelligens består ikke kun av roboter som kan gjøre menneskelige oppgaver, men den samme teknologien kan eksempelvis benyttes for å skape selvkjørende kjøretøy. i fremtiden så vil jo dette føre til svært store endringer, forestill deg at alle busser i Oslo ble kjørt av roboter med kunstig intelligens? I forelesningen ble det også nevnt hvordan kunstig intelligens kan videreutvikle kjøttbearbeiding/slakteriene. På slakteriene er det mennesker som kjærer kjøttet. Her er det jo klart at med hjelp av automatiserte maskiner med kunstig intelligens, så vil effektiviteten økes betraktelig og kostnadene synke, som fører til stor lønnsomhet.

Relevante artikler

Kunstig intelligens kan ha svært positive innvirkninger på verden vi lever i nå. Det kan i stor grad hjelpe til med effektivisering og lønnsomhet i så og si alle industrier mener jeg. I en artikkel på skala robotech skriver de at roboter styrt av kan hjelpe til med flere utfordrende situasjoner i blant annet helsevesenet. Det vil bli enklere å ha et konstant operativt sykehus siden robotene kan assistere med absolutt alt av grovarbeid, frakting av prøver og resultater. De skriver også at roboter vil bli helt vanlig på Norske sykehus innen 2030. Faktisk så er det allerede i dag mange roboter på sykehus, og som nevnt i artikkelen vil det bare bli mer og mer med årene som kommer. Blant annet så har Corona pandemien vist oss at effektivisering på sykehus er utrolig viktig for både liv og helse, med hjelp av enda flere roboter så ville muligens situasjonen på fulle sykehus rundt om i verden sett annerledes ut nå. I et student blogginnlegg på uio sine sider skriver de følgende: “Corona viruset viser behovet for kunstig intelligens”. Her nevner de blant annet at varslene om viruset på et eller annet nivå muligens har blitt sensurert. Dette gjorde at konsekvensene av Corona viruset ble mye større enn det ellers ville blitt hvis varslingene hadde kommet tidligere. De som først varslet om Corona epidemien var et Kanadisk selskap ved navn «Blue Dot», der forskerne fant indikasjoner på et sykdomsutbrudd ved hjelp av datamaskiner med kunstig intelligens. Dette tyder jo bare nok et bevis på at kunstig intelligens er til svært stor hjelp for menneskeheten, og at utviklingen innen kunstig intelligens vil bli avgjørende for fremtiden.

-Odin