En faglig blogg om digital markedsføring - Høyskolen Kristiania

Måned: mars 2021

Oppfyller Apple FN-bærekraftsmål?

I mine to forrige blogg innlegg har jeg skrevet om selskapet Apple og deres forhold til bærekraftighet. I dette innlegget skal jeg ta for meg hvorvidt selskapet klarer å oppfylle FN-bærekraftsmål. «FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.» (www.fn.no)

Bildet viser oss de 17 målene i FNs bærekraftsmål. (Bildet er hentet fra www.fn.no)

Apple har ikke innført konkrete tiltak som har hatt direkte tilknytning til for eksempel fattigdom eller veldedighetsorganisasjoner. Derimot så har de hatt høy verdiskapning i land med mye fattigdom, som for eksempel Kina, ettersom mesteparten av produktene er produsert der, ifølge etiketten på produktene deres. Dette gjelder ikke bare Kina, men også andre land i Asia som er produsent av elektroniske komponenter. Dette har ført til mange nye arbeidsplasser i landene, og en innovativ utvikling når det kommer til teknologi. Selskapet har også bidratt med mye økonomisk vekst i vesten, og har hele 147 tusen ansatte på verdensbasis (www.wikipedia.org). Som nevnt i mine tidligere blogg innlegg så bruker Apple 100 prosent fornybar energi i deres produksjon, som er svært bra for miljøet, og i stil med FNs bærekraftsmål.

Apple's New Campus Has Cutting-Edge Features That Will Amaze You | Architectural Digest
Apple sitt hovedkvarter «Apple Park» er bygd på en slik måte at det skal lage minst mulig fotavtrykk i naturen. I tillegg består hele taket av solcellepanel. Dette bygget står spesielt i samsvar med FNs bærekrafts mål 7, 9, 11 og 15. (Bildet er hentet fra www.architecturaldigest.com)

Jeg vil ikke si at Apple direkte samarbeider med sine konkurrenter for å nå disse målene. Som nevnt tidligere i mine blogg innlegg så skaper de et «kappløp» og et press ovenfor sine konkurrenter, som gjør at konkurrentene må følge etter i samme fotspor. Apple får hele elektronikk bransjen til å endre seg i en positiv retning for miljøet, og dette fortjener de ros for.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Apple og bærekraft – men kan det bra bli bedre?

I mitt forrige blogg innlegg skrev jeg om selskapet Apple, og hvilke tiltak de har iverksatt for å oppnå en miljøvennlig og bærekraftig forsyningskjede. Gjennom sosiale medier og deres hjemmesider, så legger Apple svært stor vekt på at de er et «grønt» selskap, men kan det «bra» bli enda bedre?

Editorial: How Apple Became Hypocrite With The iPhone 12 Launch – Gadgets To Use
Boksen til iPhone 12 er blitt mindre og lettere. (Bildet er hentet fra www.gadgetshouse.com)

Som nevnt i det forrige innlegget mitt, så har Apple kuttet ut lader og ørepropper i den nyeste iPhonen. Dette fordi at produksjonen skal være mest mulig karbonnøytral. Man kan stille flere kritiske spørsmål til dette; er det fordi at kunder skal kjøpe lader og ørepropper i tillegg til mobilen, slik at Apple tjener mest mulig? Det kan være sannsynlig, men vanskelig å finne svaret på. Derimot så er en ting er sikkert og det er at boksen til iPhone 12 har blitt mye mindre, og dette har Apple lagt vekt på gjennom sosiale kanaler. De mener at en forsendelse med iPhone 12 er blitt mye mer miljøvennlig, ettersom man får plass til flere mobiler per forsendelse kontra tidligere forsendelser med eldre iPhone modeller. (www.packhelp.com). Det jeg finner litt rart med denne påstanden fra Apple er jo at selv om boksen er blitt mindre, så kjøper jo likevel kundene lader og ørepropper i tillegg til mobilen, som betyr at en stor boks har blitt til tre små?

Sett fra Apple sin påstand om flere enheter per forsendelse; jo, man får sikkert plass til flere enheter, men her burde Apple heller ha fokusert på å bruke miljøvennlige transportfirmaer som distribuerer produktene fra Produsent (Apple) til detaljistene (forhandlere). De kan for eksempel stille krav til sine forhandlere, at alle transport firmaer som forhandler benytter seg av skal kun bruke elektrifiserte kjøretøy. Hadde Apple begynt med dette, så måtte nok flere av konkurrentene følge i samme fotspor. Dette hadde ført til et stort grønt skifte i hele elektronikk bransjen, som kunne ha smittet over til andre bransjer.

Alt i alt så synes jeg at Apple gjør en svært god jobb for miljøet, og selskapet skaper en drivkraft for resten av bransjen noe som er utrolig viktig.

Kilder:

https://packhelp.com/apple-packaging/

Apple + bærekraft = sant?

Apple er et amerikansk multinasjonalt teknologiselskap, og er et av de mest verdifulle selskapene i verden. I tillegg så er de en av de aller største i verden når det kommer til produksjon av forbrukerelektronikk, som: mobiltelefoner, datamaskiner, nettbrett og annen elektronikk (www.snl.no).

Det er ikke til å legge skjul på at en stor trend på forbrukermarkedet i dag er at produkter skal være produsert på en miljøvennlig måte, og at bedrifter skal ha en bærekraftig forsyningskjede. Det er ikke til å legge skjul på at Apple selv har kastet seg på denne bærekraftige bølgen, men når man er en av verdens største produsenter av forbrukerelektronikk – så vil man sannsynligvis gjøre noe skade uansett. Så hvilke tiltak er det Apple egentlig har gjort for å sikre en mer bærekraftig produksjon?

Apple er bærekraftig | Computerworld
Solcelletak på Apple Park. (Bildet er hentet fra www.CW.no)

I 2016 ble Apple med i et globalt initiativ kalt RE100, der de forsøkte å skifte helt til fornybar energi. Våren 2018 kunngjorde Apple at deres datasentre, butikk og Apple Park hovedkvarter i Cupertino alle kjørte på 100 prosent fornybar energi, dette med hjelp av solcellepanel (www.yesterdayapples.com). Dette er bare starten på et fornybar-energi eventyr for selskapet, fordi på Apple sine hjemmesider kan de kunngjøre at de har svært mange planer for fremtiden, og dette er bare noen av dem:

 • Apple annonserte nylig planer om å bygge et 37 000 kvadratmeter stort bransjeledende datasenter i Waukee i Iowa, som vil drives utelukkende med fornybar energi fra første dag.
 • I Prineville i Oregon har selskapet signert en avtale om kjøp av 200 megawatt fra en vindpark i Oregon, Montague Wind Power Project.
 • I Reno i Nevada har Apple inngått en samarbeidsavtale med den lokale strømleverandøren NV Energy, og har i løpet av de fire siste årene utviklet fire nye prosjekter som utgjør totalt 320 megawatt med solcelleproduksjon.
 • I Japan inngår Apple samarbeid med Daini Denryoku, et lokalt solcelleselskap, om å installere mer enn 300 takanlegg som vil produsere 18 000 megawattimer med ren energi hvert år – nok til å forsyne flere enn 3000 japanske hjem.
 • I Singapore, der det er begrenset med plass, har Apple tilpasset seg og bygget sin fornybare energi på 800 tak.
 • Apple bygger for tiden to nye datasentre i Danmark som vil drives av 100 prosent fornybar energi fra første dag.
Kjøp iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max - Apple (NO)
iPhone 12 Pro (Bildet er hentet fra www.apple.com)

Som de fleste forbrukere har lagt merke til, så kommer de nye iPhone modellene fra Apple uten lader og ørepropper. Apple forteller at grunnen til at de nye modellene kommer uten tilbehør, er fordi produksjonen skal være mest mulig karbon nøytral. Selskapet har nemlig planer om at forsyningskjeden og produksjonen av produktene skal være helt karbonnøytrale innen 2030 (www.apple.com).

Ifølge Apple sine hjemmesider, så vil de redusere utslipp i produksjonen sin med en rekke nyskapende løsninger, og dette er noen av dem:

 • Apples nyeste oppfinnelse innen resirkulering – en robot kalt Dave – demonterer Taptic Engine fra iPhone for å gjenvinne viktige materialer som wolfram og magneter laget av sjeldne jordarter. Den kan også gjenvinne stål, som er neste steg for serien med Daisy-roboter som demonterer iPhoner. 
 • Selskapets gjenvinningslab i Austin i Texas, som fokuserer på nyskapende teknologi for resirkulering av elektronikk, samarbeider nå med Carnegie Mellon University om å utvikle nye løsninger.
 • Alle iPhone-, iPad-, Mac- og Apple Watch-enheter lansert i løpet av det siste året er laget med resirkulerte materialer. Blant annet er Taptic Engine i iPhone laget av 100 prosent resirkulerte elementer av sjeldne jordarter –  og med dette setter Apple en ny standard for produksjon av smarttelefoner.

Apple reduserte sitt karbonavtrykk med 4,3 millioner tonn i 2019 ved hjelp av designendringer og nyskapende bruk av resirkulerte materialer i produktene sine. I løpet av de siste 11 årene har Apple redusert det gjennomsnittlige energiforbruket til produktene sine med 73 prosent. (www.apple.com)

Kilder:

https://www.apple.com/no/newsroom/

https://www.cw.no/artikkel/apple/apple-baerekraftig

https://snl.no/Apple

© 2023 Odin Skarpstrand

Tema av Anders NorénOpp ↑