I mitt forrige blogg innlegg skrev jeg om selskapet Apple, og hvilke tiltak de har iverksatt for å oppnå en miljøvennlig og bærekraftig forsyningskjede. Gjennom sosiale medier og deres hjemmesider, så legger Apple svært stor vekt på at de er et «grønt» selskap, men kan det «bra» bli enda bedre?

Editorial: How Apple Became Hypocrite With The iPhone 12 Launch – Gadgets  To Use
Boksen til iPhone 12 er blitt mindre og lettere. (Bildet er hentet fra www.gadgetshouse.com)

Som nevnt i det forrige innlegget mitt, så har Apple kuttet ut lader og ørepropper i den nyeste iPhonen. Dette fordi at produksjonen skal være mest mulig karbonnøytral. Man kan stille flere kritiske spørsmål til dette; er det fordi at kunder skal kjøpe lader og ørepropper i tillegg til mobilen, slik at Apple tjener mest mulig? Det kan være sannsynlig, men vanskelig å finne svaret på. Derimot så er en ting er sikkert og det er at boksen til iPhone 12 har blitt mye mindre, og dette har Apple lagt vekt på gjennom sosiale kanaler. De mener at en forsendelse med iPhone 12 er blitt mye mer miljøvennlig, ettersom man får plass til flere mobiler per forsendelse kontra tidligere forsendelser med eldre iPhone modeller. (www.packhelp.com). Det jeg finner litt rart med denne påstanden fra Apple er jo at selv om boksen er blitt mindre, så kjøper jo likevel kundene lader og ørepropper i tillegg til mobilen, som betyr at en stor boks har blitt til tre små?

Sett fra Apple sin påstand om flere enheter per forsendelse; jo, man får sikkert plass til flere enheter, men her burde Apple heller ha fokusert på å bruke miljøvennlige transportfirmaer som distribuerer produktene fra Produsent (Apple) til detaljistene (forhandlere). De kan for eksempel stille krav til sine forhandlere, at alle transport firmaer som forhandler benytter seg av skal kun bruke elektrifiserte kjøretøy. Hadde Apple begynt med dette, så måtte nok flere av konkurrentene følge i samme fotspor. Dette hadde ført til et stort grønt skifte i hele elektronikk bransjen, som kunne ha smittet over til andre bransjer.

Alt i alt så synes jeg at Apple gjør en svært god jobb for miljøet, og selskapet skaper en drivkraft for resten av bransjen noe som er utrolig viktig.

Kilder:

https://packhelp.com/apple-packaging/