I mine to forrige blogg innlegg har jeg skrevet om selskapet Apple og deres forhold til bærekraftighet. I dette innlegget skal jeg ta for meg hvorvidt selskapet klarer å oppfylle FN-bærekraftsmål. «FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.» (www.fn.no)

Bildet viser oss de 17 målene i FNs bærekraftsmål. (Bildet er hentet fra www.fn.no)

Apple har ikke innført konkrete tiltak som har hatt direkte tilknytning til for eksempel fattigdom eller veldedighetsorganisasjoner. Derimot så har de hatt høy verdiskapning i land med mye fattigdom, som for eksempel Kina, ettersom mesteparten av produktene er produsert der, ifølge etiketten på produktene deres. Dette gjelder ikke bare Kina, men også andre land i Asia som er produsent av elektroniske komponenter. Dette har ført til mange nye arbeidsplasser i landene, og en innovativ utvikling når det kommer til teknologi. Selskapet har også bidratt med mye økonomisk vekst i vesten, og har hele 147 tusen ansatte på verdensbasis (www.wikipedia.org). Som nevnt i mine tidligere blogg innlegg så bruker Apple 100 prosent fornybar energi i deres produksjon, som er svært bra for miljøet, og i stil med FNs bærekraftsmål.

Apple's New Campus Has Cutting-Edge Features That Will Amaze You |  Architectural Digest
Apple sitt hovedkvarter «Apple Park» er bygd på en slik måte at det skal lage minst mulig fotavtrykk i naturen. I tillegg består hele taket av solcellepanel. Dette bygget står spesielt i samsvar med FNs bærekrafts mål 7, 9, 11 og 15. (Bildet er hentet fra www.architecturaldigest.com)

Jeg vil ikke si at Apple direkte samarbeider med sine konkurrenter for å nå disse målene. Som nevnt tidligere i mine blogg innlegg så skaper de et «kappløp» og et press ovenfor sine konkurrenter, som gjør at konkurrentene må følge etter i samme fotspor. Apple får hele elektronikk bransjen til å endre seg i en positiv retning for miljøet, og dette fortjener de ros for.

Kilder:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal