Lenge siden sist! Påsken er over og studie ferden fortsetter. Vi har nå startet på den nye modulen ledet av foreleser Karl Philip Lund. Denne dreier seg om «varehandel». Månedene fremover blir svært spennende og lærerrik, jeg gleder meg og er svært spent!

Hva står OKR for?

Til å begynne med har vi fått lære om målstyringsverktøyet «OKR». Forkortelsen står for «Objective Key Results» Dette er et styrings sett både små, men særlig store bedrifter bruker for å enkelt kunne skape og kontrollere høye mål bedriften ønsker å oppnå. Med bruk av dette styringssettet blir det også enklere å forholde seg til de elementene som er viktigst, slik at man lettere kan nå de målene bedriften har satt seg. Ved å gjøre dette skiller også bedriftene lettere ut hva som gir verdi og hva som skal prioriteres.

Intel Inside Processor, Intel CPU, Intel Processor, इंटेल सीपीयू प्रोसेसर -  Saikirpa Enterprises, New Delhi | ID: 12526181633
«Røttene til OKR går tilbake til 1954 da Peter Drucker introduserte begrepet «managing by objective». Da Andy Grove grunnla Intel sammen med Robery Noyce og Gordon Moore, videreutviklet de MBO til det som i dag er kjent som OKR. John Doerr jobbet en periode i Intel og da han sluttet tok han med seg ideene videre til investeringsselskapet Kleiner Perkins, som senere var blant de første investorene i en rekke selskaper som siden viste en betydelig utvikling, blant annet Google (www.wikipedia.org). Bildet er hentet fra www.theverge.com.

Systemet går i hovedsak ut på å kunne definere to viktige faktorer i bedriften. Aller først så er det å finne ut hva det er man ønsker å oppnå (objective), så er det hvordan man ser for seg at bedriften skal klare å oppnå dette (key results). Ved å bruke dette systemet vil det bli mye lettere for de ansatte i bedriften å jobbe sammen for å nå målet, ettersom det tydelig er blitt forklart hva målet er og hvordan de ansatte skal samarbeide for å nå målet som er satt.

Hvorfor er det så lurt å benytte seg av OKR?

For at bedriften ikke skal bli for bakoverlente og fortsatt være sulten på suksess, så er OKR helt genialt å benytte seg av. Alle de ansatte har et felles mål å jobbe for, som både bidrar til økt engasjement innad i bedriften ikke bare blant de ansatte. Personlig så tror jeg også at OKR bidrar til at alle de ansatte i bedriften innser hvor avhengig de er av hverandre for at bedriften skal lykkes, og at det hele er et lagspill.

For å gjøre det kort å presist, så har jeg plukket laget tre punkter som peker ut det viktigste bedriften oppnår ved å bruke OKR:

  • En klar og enkel oversikt over de viktigste målene.
  • Alle de ansatte i bedriften vet nøyaktig hva de skal jobbe mot, og hva de må gjøre for å oppnå dette.
  • Alle i bedriften vet hva alle gjør, og forstår at de er avhengige av hverandre for å lykkes (det er her «samholdet» skapes som jeg mener er essensielt for å lykkes)

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/OKR