Det å ha en mentor er en viktig del av det å bygge sin karrieremessige identitet. I dette blogg innlegget vil jeg ta utgangspunktet i nettverkskurset jeg og mine medstudenter nylig har tatt, kalt «First Round.» Kurset gir et innblikk i hvor og hvordan du kan finne en mentor, men forteller også hvorfor man burde utvikle sitt profesjonelle nettverk. Slik jeg oppfattet det er formålet med kurset å få deg motivert til å ta kontakt med personer i næringslivet, som tilhører en spennende bransje eller innenfor et yrke du har stor interesse for og kunne tenkt deg å jobbe i fremtiden.

LinkedIn Annonsering | Enkel Guide | Din Tekstforfatter
(Bildet er hentet fra www.dintekstforfatter.no)

LinkedIn er den sosiale plattformen som er i hovedfokus gjennom hele kurset. Plattformen er laget slik at man enkelt kan knytte kontakt med personer i næringslivet, men også andre personer som; medstudenter, forelesere, venner og andre folk du finner interessant. Du kan utvide nettverket dit og knytte helt nye kontakter. Det er også flere jobbannonser på LinkedIn, og plattformen er mye benyttet av hodejegere i arbeidslivet. Nedenfor er de åtte ulike modulene fra kurset som vi gikk gjennom;

 • Din profesjonelle identitet 
 • Finne mentor via LinkedIn 
 • Hvordan ta kontakt med en person på LinkedIn? 
 • Koordinering 
 • Koordinering av samtalen
 • Historiefortelling
 • Research og spørsmål 
 • Bygge langvarige og gode relasjoner 

Modul 1: Din profesjonelle identitet 

Fokuset i den aller første modulen er å fremheve viktigheten av hvordan et stødig og godt nettverk kan legge grunnlaget for å utforske et yrke eller karrieremuligheter. I denne modulen trekkes det frem fem forskjellige kvaliteter som vil være viktig å ta med seg når du tar kontakt med de profesjonelle i ulike bransjer:

Takknemlighet: Vis takknemlighet ovenfor vedkommende som har satt av tid til å snakke med deg og gi deg råd

Nysgjerrighet: Vis at du er nysgjerrig og interessert i deres erfaringer og råd

Empati: Evnen til å se fra den profesjonelle sitt perspektiv 

Relevans: Forklar vedkommende hvorfor denne samtalen er nyttig for deg og din karriere 

Respekt: Behandle vedkommende slik du ville ha ønsket å bli behandlet når du skal hjelpe og rådføre noen 

Modul 2: Å finne en mentor via LinkedIn 

Denne modulen handlet om hvordan du som student eller ung profesjonell skal finne en relevant mentor på LinkedIn basert på egne interesser. Vi fikk nemlig lære oss hvordan vi søker på LinkedIn, den beste måten var å bruke søkefilteret til å finne personer som har tatt samme utdanning. På den måten føler personen tilhørighet med deg, og sjansen for at han/hun ønsker å skape en relasjon med deg blir mye større.

Modul 3: Hvordan ta kontakt via LinkedIn? 

Hvorfor skal akkurat denne personen knytte kontakt med deg? For å ta kontakt med en profesjonell på LinkedIn er det essensielt å vise at du har interesse for faget/yrket og mye engasjement, man må kunne skille seg ut og virke interessant. I denne modulen legger de mye vekt på at meldingene du sender på LinkedIn skal være informativ, kort og konkret, altså; who, why og what. 

Who – hvem er du? 

Why – hvorfor tar du kontakt med vedkommende

What – Hva lurer du på eller ønsker å få ut av samtalen? 

Modul 4: Koordinering av samtalen

I denne modulen vektlegges engasjement, nysgjerrighet og initiativ. For å avtale et møte eller telefonsamtale er det spesielt viktig å respektere andre sin tid, og samtidig gjøre det enkelt for vedkommende å ta seg tid til deg, du må altså være fleksibel. Det er også viktig at man er effektiv, personen kan være travel og da er det viktig at man utnytter tiden man har fått tildelt godt. Det er også lurt å avtale på forhånd en kanal samtalen skal foregå på.

Modul 5: Navigere og styring av samtalen

Denne modulen lærer deg hvordan du skal styre samtalen, og ikke minst hvordan du skal avslutte den. Her er de fem kvalitetene også viktig, og vil igjen spille sin rolle i samtalen og dermed vise hvem du er. Det vil alltid være viktig å lytte, vise engasjement og interesse for viktige aspekter igjennom hele samtalen.

Modul 6: Utarbeide din egen historiefortelling inn i din profesjonelle historie.

Denne modulen handler om at du må kunne fremme deg selv, men på en måte hvor du trekker dine sterke sider/evner og knytte dette med det profesjonelle. Du skal altså ikke fortelle hele din livshistorie, men for eksempel prøve å trekke frem dine viktigste egenskaper og hvordan du har fått disse. Se på deg selv som en ressurs, og opptre profesjonelt. I modulen blir det fremhevet fem punkter som gir relevant informasjon til mottaker:

 • Hvem er du
 • Hvilke ferdigheter og interesser har du?
 • Hvordan har din profesjonelle reise utviklet seg?
 • Hvor er du i din profesjonelle vekst i dag?
 • Hva håper du å få ut av denne samtalen?

Modul 7: Research og spørsmål

Denne modulen handler om undersøkelse man gjør i forkant av samtalen, og spørsmål man stiller utfra informasjonen man har anskaffet seg. Disse spørsmålene kan vi dele opp i tre kategorier:

 • The main question: Spør om hvordan personen kom dit de er i dag, og relevante spørsmål til dette.
 • The second question: Spør om arbeidet de gjør, hvilke erfaringer og ferdigheter de har fått ut fra dette.
 • The third question: Spør om råd til hvordan man kan komme dit de er.

Modul 8: Bygge langvarige relasjoner

Det er lurt å opprettholde kontakten og bygge videre på relasjonene, husk å takke for erfaringene man har fått, og eventuelt oppdatere personen på ferden din videre. Det er veldig viktig at du viser takknemlighet ovenfor din mentor. Han/hun har satt av dyrebar tid for og kunne snakke med deg, samt delet mye nyttig informasjon og kommet med gode råd som du kan få bruk for senere.

Kort oppsummering

Det å ha en mentor kan være utrolig nyttig og verdifullt for deg som student. De har vært gjennom mye av det samme som du har, og kan dermed komme med mange nyttige tips og råd. I dette kurset har jeg nå lært hvordan man kan gå frem på LinkedIn for å få seg en mentor.