I forbindelse med dette blogg innlegget har jeg fått utdelt et case hvor jeg skal forestille meg at jeg har søkt på en stilling som markedsføringsspesialist i Amnesty internasjonal Norge. Det er faktisk veldig mange arbeidsgivere som i dag benytter seg av såkalte case-oppgaver i forbindelse med rekruttering til bedriften sin, så dette kan være lurt å lære seg. I dette innlegget vil jeg gå nærmere inn på Amnesty International Norge sitt bruk av digitale kanaler, måling og analyse av trafikk, samt organisk søk og SEO.

Amnesty og digitale kanaler

Logo | Amnesty International Norge
Amnesty International ble stiftet 1961. (Bildet er hentet fra Amnesty sin hjemmeside)

Amnesty International er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme de universelle menneskerettighetene slik de er definert i FNs menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. Amnesty International skal være upartisk og uavhengig av enhver regjering, politisk overbevisning eller religiøs tro, og organisasjonen tar ikke mot statlig støtte fra noe land. Amnesty ble tildelt Nobels fredspris i 1977. Bevegelsen ble stiftet i 1961 etter initiativ fra den britiske advokaten Peter Benenson (1921–2005), som også var bevegelsens første generalsekretær i 1961–1964. Den norske avdelingen av Amnesty International ble opprettet i 1964 og har rundt 100 000 medlemmer. Hovedhovedkontoret ligger i Oslo, men det er også regionkontorer i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Generalsekretær er fra 2007 John Peder Egenæs. (www.snl.no)

Amnesty jobber hardt for å være aktive på sosiale medier, da det er svært viktig for dem å være synlig. Både for å være lett tilgjengelig, men og for å spre viktig kunnskap til allmenheten for de viktige sakene de kjemper for. Mediekanalene Amnesty International Norge operer på er; Facebook, deres egen hjemmeside, Twitter, Youtube og Instagram. Facebook er i skrivende stund den største plattformen til Amnesty (Norge) hvis man tar utgangspunkt i likerklikk/følgere, som er på hele 156 579 likerklikk per 10.06.2021. De bruker Facebook hyppig, men også Instagram for å komme frem med det viktige budskapet sitt. De prøver å forenkle vanskelige temaer slik at vi forbrukere enklere skal klare å forstå det, samt danne oss et bilde over temaet/situasjonen. Innleggene til Amnesty har en tendens til å engasjere oss forbrukere, da de kommer med veldig kunnskapsrik informasjon, samt er veldig enkle å dele. Hjemmesiden til Amnesty kan vi si er «nøkkelen» for å informere og engasjere interesserte. Både eksisterende og nye kunder må benytte seg av hjemmesiden hvis de skal donere penger, eller for å finne ytterligere informasjon om organisasjonen og sakene de brenner for.

Kundereisen

Kundereisen til Amnesty International Norge starter i deres sosiale medier eller på deres nettside. Den starter her fordi det er her de vekker oppmerksomheten til forbrukeren. Eksempel på den «typiske» kundereisen, er at du ser et innlegg på Facebook publisert av Amnesty hvor de fremmer en spesifikk sak. Du finner saken interessant og går dermed inn på organisasjonen sin hjemmeside for å undersøke dem nærmere. Amnesty spiller uten tvil på følelser i sin markedsføring, og de skaper engasjement som treffer svært bra hos oss forbrukere. Det overordnede målet til Amnesty International er å skape engasjement gjennom historiefortellinger, og dette gjør de gjennom tilstedeværelse og publiseringer på sine ulike digitale kanaler, samt sin hjemmeside.

Forbedringspotensial

Jeg synes Amnesty gjør en utrolig bra jobb når det kommer til å markedsføre seg selv på sosiale medier. Videre vil jeg anbefale Amnesty å satse mer på Youtube for å vekke enda mer interesse. På Youtube kan de også ha mye lengre videoer som er enda mer informerende, mens de på sosiale medier som Facebook og Instagram kan ha litt kortere sekvenser.

Kilder:

https://snl.no/Amnesty_International